Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie można zobaczyć jak wygląda świat owocowego przedszkolaka :)

Przejdz dalej »

Prywatne przedszkole

Język angielski

W Owocowym Przedszkolu dzieci mają stały kontakt z językiem angielskim - kilka razy dziennie w każdej grupie wiekowej odbywają się zajęcia z języka angielskiego, a oprócz tego w ciągu dnia wykwalifikowani nauczyciele komunikują się z dziećmi po angielsku.

Nauka języka odbywa się poprzez naturalne przyswajanie języka angielskiego podczas zabawy z zastosowaniem metody Total Physical Response, dzięki której dzieci uczą się poprzez bezpośrednie działanie i aktywność fizyczną, kodując język instynktownie, dzięki fizycznym reakcjom, a nie mechanicznemu powtarzaniu zwrotów.

Spotkania z językiem angielskim są dla dzieci przede wszystkim przyjemnością, a zarazem przynoszą rozwój sprawności językowych (osłuchanie, rozumienie, zdobycie poprawnej wymowy i akcentu, umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi).
Podczas zajęć wykorzystywanych jest wiele różnorodnych gier i zabaw wpływających również na kształtowanie inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej. Jednocześnie dzieci uczą się współpracy oraz podejmowania decyzji.

Dzieci w Owocowym Przedszkolu śpiewają po angielsku piosenki, uczą się wierszyków, odgrywają scenki, słuchają bajek, rysują, wycinają, wyklejają, a nawet gotują, a przy tym uczą się słów i zwrotów znanych im z otoczenia. Aktywności te są niezwykle istotne w procesie nauki języka obcego, gdyż zajęcia plastyczne rozwijają zdolności manualne i rozbudzają poczucie estetyki, a gry ruchowe i muzyczne wyrabiają muzykalność, poczucie rytmu i wpływają pozytywnie na ogólny rozwój psychofizyczny.

Prowadzenie w języku obcym różnorodnych zajęć umożliwia nauczanie języka metodą immersji („zanurzania dzieci w języku") dzięki której język angielski, przyswajany jest naturalnie, na zasadach podobnych do nauki języka ojczystego. Dziecko uczy się, że język jest środkiem do poznania świata, a nie celem samym w sobie. Przyjmuje go naturalnie, jako inne nieco narzędzie, do realizowania swojej aktywności. Język poznawany poprzez inne sytuacje „zapisuje się” w umyśle dziecka intuicyjnie i naturalnie. Znaczenie poszczególnych wyrazów, czy zwrotów jest odtwarzane przez dzieci na podstawie kontekstów lub obrazków. W ten sposób język jest nabywany nieświadomie, bez żadnego nacisku ani wysiłku, tak jak odbywa się to w przypadku języka ojczystego.

Wprowadzane struktury językowe i słownictwo, co pewien czas są powtarzane i rozszerzane o nowe elementy, zgodnie z ideą nauczania najmłodszych, tj. ciągłego powtarzania materiału z elementami zaskoczenia.

 

In our preschool children have got an opportunity to communicate in English language every day.  English classes take place twice a day in each age group. Moreover, during whole day our English teacher communicates with children in English.

The process of English language learning occurs through natural language acquisition with the use of Total Physical Response method. Thanks to this method children can learn the language by direct action and physical activity, encoding the language instinctively.

English lessons are for children fun and pleasure, but also they bring development of language skills. During the lessons children often play various games that influence their emotional and interpersonal intelligence as well as teach how to cooperate in the group and make decisions.

Children in Owocowe Przedszkole sing English songs, learn numerous rhymes, listen to different stories, perform scenes from the stories, draw, cut, stick and even learn how to cook. All of those activities are extremely important in the process of language acquisition, as art classes develop manual abilities and awake sense of aesthetics. On the other hand, music classes form musicality, sense of rhythm and positively influence general psychophysical development.
Conducting in English language different types of classes enables teaching the language with the use of immersion technique. Thanks to this technique the language is learned in a natural way, resembling the rules of acquisition of the mother tongue. A child learns that language is the mean facilitating exploration of the world. The meaning of particular words od expressions is reconstructed on the basis of contexts or images and this is why the language is acquired unconsciously, without any additional effort.

The introduced language structures and vocabulary are revised from time to time according to the method of constant material repetition.