Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie można zobaczyć jak wygląda świat owocowego przedszkolaka :)

Przejdz dalej »

Prywatne przedszkole

Program

Jesteśmy niepublicznym przedszkolem o profilu sensoryczno- artystycznym.

Okres przedszkolny, to czas tworzenia fundamentu umiejętności zdobywania wiedzy, rozumienia siebie i świata.

Wiemy jak ten fundament tworzyć.

Owocowe Przedszkole bardzo dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w wybranych przez Rodziców  szkołach. Przygotowujemy indywidualnie do rozmów kwalifikacyjnych w szkołach niepublicznych.

Realizujemy podstawę programową MEN oraz autorski program nauki czytania i pisania oraz kompetencji matematycznych opierających się na metodyce , wiedzy o mózgu i jego plastyczności.

Pracujemy w myśl zasady:

„SŁYSZĘ I ZAPOMINAM,

WIDZĘ I ZAPAMIĘTUJĘ,

ROBIĘ I ROZUMIEM”.

Pozwalamy dzieciom doświadczać. Kreowanie środowiska, stwarzanie odpowiednich sytuacji wyzwala w dziecku naturalną aktywność - zabawę, poprzez nią wchodzi ono w interakcję z otoczeniem, doświadcza, rozumie i zapamiętuje.

Mózg, tak jak mięśnie, wymaga odpowiednich ćwiczeń. Nasze zajęcia, warsztaty rozwijają wielozmysłowe poznanie i kreatywne myślenie.

OWOCOWE PRZEDSZKOLAKI to przyszli inżynierowie, informatycy, artyści, ekonomiści, lekarze... 

Nasz program kształtuje potrzebne nawyki, wiedzę, rozbudza ciekawość i wyobraźnię. Uczy, co dobre, uwrażliwia na piękno i drugiego człowieka, otwiera na świat.

Wykorzystujemy w pracy nowoczesne metody, sprzęt multimedialny, często pracujemy metodą projektu.

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest już normą , dlatego do ich nauki przywiązujemy dużą wagę. W nauczaniu języków stosujemy metodę bezpośrednią. Owocowe Przedszkolaki mają codziennie zajęcia z języka angielskiego. Przygotowują również w tym języku przedstawienia, projekty, zabawy, doświadczenia oraz uczestniczą w  zajęciach kulinarnych prowadzonych w tym języku.