Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie można zobaczyć jak wygląda świat owocowego przedszkolaka :)

Przejdz dalej »

Prywatne przedszkole

Zajęcia podstawowe

„Jak po sznurku” - zajęcia z wychowawcą realizujące podstawę programową MEN. Zajęcia wspierają rozwój dziecka, rozwijają zdolność obserwacji, pamięć, koncentrację, ciekawość, wyobraźnię, poznawanie zjawisk, potrzebę wyjaśniania, twórczą postawę wobec świata, satysfakcję i radość z rozwiązywania problemów, indywidualny styl myślenia i działania.Na zajęciach tych wychowawca realizuje wszystkie cele wychowania przedszkolnego zawarte w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”.Realizujemy również autorski program doskonale przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Język angielski

W Owocowym Przedszkolu dzieci mają stały kontakt z językiem angielskim - kilka razy dziennie w każdej grupie wiekowej odbywają się zajęcia z języka angielskiego, a oprócz tego w ciągu dnia wykwalifikowani nauczyciele komunikują się z dziećmi po angielsku.Nauka języka odbywa się poprzez naturalne przyswajanie języka angielskiego podczas zabawy. Dzieci w Owocowym Przedszkolu śpiewają po angielsku piosenki, uczą się wierszyków, odgrywają scenki, słuchają bajek, rysują, wycinają, wyklejają, a nawet gotują, a przy tym uczą się słów i zwrotów znanych im z otoczenia. 

Zajęcia sportowe

Gimnastyka korekcyjna i gry zespołowe - unihokej, zajęcia  ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność fizyczną.

Warsztaty matematyczne

dziecięca matematyka, zajęcia prowadzone w oparciu o program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej intensywnie wspomagający rozwój inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej do pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych na lekcjach matematyki.

Moje emocje

Zajęcia pomagające dziecku nazwać i poradzić sobie z różnymi emocjami.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone przez absolwenta Akademii Muzycznej, muzyka instrumentalistę. Zajęcia te pomogą w kształtowaniu wrażliwości na muzykę, uczą piosenek,  właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki, wydobywają niezmierzone pokłady twórczej ekspresji.

Warsztaty plastyczne

Zajęcia prowadzone przez absolwenta ASP projektanta design - rozwijają u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabiają poczucie ładu, porządku i estetyki. Rozbudzają zaciekawienie i wrażliwość. Pomagają również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”.

Już czytam

Ćwiczenia wykorzystujące elementy metody czytania globalnego.

Warsztaty kulinarne

zajęcia kulinarne kształtujące nawyki zdrowego żywienia i czynności samoobsługowych, zapoznające z różnymi kuchniami Świata.

Warsztaty ceramiczne

Zajęcia ceramiczne usprawniające manualnie, rozwijające kreatywnośc i wyobraźnię dziecka.

Warsztaty kreatywne

Zajęcia dla 6- i 5-latków – zajęcia z pisarzem książek dla dzieci (m. in. „Kocie historie”) rozbudzające wyobraźnię, zachęcające do czytania książek itd.

Sensorki

Zajęcia stymulujące zmysły, oparte na Integracji Sensorycznej, będącej  podstawą prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania. 

Zajęcia logopedyczne

Ćwiczenia artykulatorów, wspomagające rozwój mowy.

Grafomotoryka

Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające motorykę małą, przygotowujące do prawidłowego chwytu pisarskiego.

Zumba

Zajęcia taneczne podnoszące sprawność fizyczna, gibkość i muzykalność.

Mały inżynier

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Zajęcia doświadczalne

Zajęcia pozwalają przez proste doświadczenia poznawać zjawiska przyrodnicze i prawa fizyki.

Little Chef

Zajęcia kulinarne kształtujące nawyki zdrowego żywienia i czynności samoobsługowych, zapoznające z różnymi kuchniami. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Bajkowanie

Codzienne zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań itd.

Projekty

Zajęcia podczas których dzieci samodzielnie inicjują, planują i wykonują działania edukacyjne w grupie, uczą się współpracy