Dziewczynka wrzuca piłeczkę do koszyka na zajęciach z integracji sensorycznej.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Od urodzenia każdy z nas bez przerwy przetwarza bodźce zmysłowe. Integracja tych bodźców kształtuje nasze postrzeganie świata, definiuje rzeczywistość i wpływa na nasze zachowanie. Zwykle nie jesteśmy świadomi tych procesów.

Wszyscy znamy zmysł słuchu, wzroku, smaku i węchu, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nasz układ nerwowy odbiera, segreguje i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji (układ przedsionkowy) i pozycji ciała (propriocepcja).

Te trzy najbardziej podstawowe zmysły dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy odgrywają zasadniczą rolę we wzroście i rozwoju dziecka. Działanie tych podstawowych zmysłów są ściśle ze sobą powiązane. To wzajemne oddziaływanie zmysłów jest niezbędne do prawidłowej interpretacji danych i wykonanie odpowiedniej reakcji.

Proces celowej organizacji zmysłów to INTEGRACJA SENSORYCZNA

Według dr Ayres twórczyni integracji sensorycznej:

„Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania.
Bodźce płyną do naszego mózgu nieustannie. Mózg lokalizuje, segreguje i porządkuje otrzymane bodźce , podobnie jak policjant na skrzyżowaniu kieruje samochodami. Kiedy przepływają w dobrze zorganizowany sposób, mózg może je wykorzystać do tworzenia wyobrażeń, opracowania zachowań i przyswajania wiedzy. Kiedy przepływ bodźców odbywa się w niezorganizowany sposób, życie może przypominać korek uliczny w godzinach szczytu.”

Poprzez bodźce zmysłowe docierają do nas informacje z otoczenia. Bodźce te są następnie przetwarzane, aby dać nam pojęcie o tym, co się wokół nas dzieje.

U dzieci mających problemy z przetwarzaniem bodźców sensorycznych występują:

 • Trudności z rejestrowaniem: dziecko może zbyt słabo reagować na ruch lub dotyk, wydawać się letargiczne, z opóźnieniem odpowiadać na docierające do niego bodźce. Z drugiej strony może także reagować na te czynniki w sposób zbyt gwałtowny.

 • Trudności z modulacją: dziecko może źle znosić zmiany w codziennych czynnościach, łatwo się rozpraszać, być nadmiernie aktywne, mieć problemy z przechodzeniem od jednej czynności do drugiej lub wydawać się nieobecne, wycofane z życia i zamknięte we własnym świecie.

 • Trudności z odpowiedzią lub „ integracją”: dziecko może mieć problemy z motoryką, reagować w sposób niezdarny, mieć słabą świadomość własnego ciała i kłopoty z koordynacją obu stron ciała.

Gdy w procesie integracji sensorycznej występują zakłócenia, wówczas dziecko może mieć problemy z przyswajaniem wiedzy, koncentracja, koordynacja, poziomem aktywności, rozwojem, samooceną lub zachowaniem.

Najczęstsze objawy wskazujące na występowanie zaburzeń integracji sensorycznej:

 • Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe

 • Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe

 • Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności

 • Problem z koordynacją

 • Opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych

 • Opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka)

 • Problemy z nauką

 • Niska samoocena

 • Kłopoty z dobrą organizacją

 • Kłopoty z zachowaniem

Napis owocowe na trawniku przed wejściem do przedszkola.

Z dysfunkcji integracji sensorycznej nie wyrasta się.

Im wcześniej zdiagnozuje się zaburzenia integracji sensorycznej i rozpocznie terapię tym lepiej dla dziecka. Kilka pierwszych lat życia to najważniejszy czas dla rozwoju mózgu, w przypadku dziecka dotkniętego zaburzeniami tym bardziej liczy się czas.

MAMO TATO POMÓŻ, JEŚLI:

 • Mam trudności z czynnościami samoobsługowymi( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, posługiwanie się sztućcami)

 • Często mylę stronę prawą i lewą

 • Często potykam się i upadam

 • Moje ruchy są „niezgrabne” zbyt zamaszyste i kanciaste

 • Mam kłopoty z czytaniem, pisaniem i liczeniem

 • Trudno się koncentruję i łatwo rozpraszam

 • Podczas dłuższego siedzenia mam trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpieram się ręką, kładę się na stoliku

 • Mam trudności z samodzielnym żuciem i przełykaniem pokarmów, lubię tylko wybrane potrawy

 • Mam opóźniony rozwój mowy lub wadę wymowy

 • Często chodzę na palcach

 • Nie lubię nowych ubrań i metek

 • Uczenie się nowych rzeczy (zabawa ruchowa, gimnastyka, rytmika) sprawia mi dużą trudność

 • Nie lubię zjeżdżalni, huśtawek, karuzeli i mam chorobę lokomocyjną

 • Bardzo boję się upadku lub wysokości