Chłopiec uzupełnia ćwiczeniówkę na zajęciach.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

Zajęcia wspierające rozwój dziecka , które rozwijają zdolność obserwacji, pamięć, koncentrację , ciekawość, wyobraźnię, poznawanie zjawisk, potrzebę wyjaśniania, twórczą postawę wobec świata, satysfakcję i radość z rozwiązywania problemów, indywidualny styl myślenia działania.
Na zajęciach tych wychowawca realizuje wszystkie cele wychowania przedszkolnego zawarte w „ Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”.

PROGRAM TRAMPOLINA

W realizowanym przez nas programie „ TRAMPOLINA” 3 i 4, 5 i 6 latki, została przedstawiona propozycja wyodrębnienia podobszarów w poszczególnych obszarach (fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym) – na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana. Ponadto poszczególne obszary zostały wzbogacone o cele kształcenia wspierające rozwój kreatywności dziecka – zgodnie z założeniami pedagogiki twórczości i zdolności.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE

 • JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka obcego znakomicie rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka. Dzięki nauce języka obcego dzieci poszerzają horyzonty i kształtują swoją świadomość społeczną i kulturową. Dzieci ucząc się języka obcego ćwiczą pamięć.

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA I GRY ZESPOŁOWE

Gimnastyka korekcyjna ma na celu wykształcenie nawyku prawidłowej postawy u dziecka. Dzięki ćwiczeniom każde dziecko powinno umieć przybrać prawidłową postawę w dowolnej pozycji zarówno w staniu, siedzeniu, leżeniu czy podczas zabawy, oraz unihokej, zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność fizyczną.

 • JUŻ LICZĘ – 5 I 6 LATKI

Dziecięca matematyka, zajęcia prowadzone w oparciu o program prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej intensywnie wspomagający rozwój inteligencji operacyjnej dzieci, kształtujący odporność emocjonalną potrzebną do pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych na lekcjach matematyki. Zajęcia kształtujące umiejętność liczenia, abstrahowania i logicznego myślenia.

 • KODOWANIE – 5 I 6 LATKI

Zajęcia przygotowujące do nauki programowania. Rozwijają umiejętność logicznego myślenia.

 • JUŻ CZYTAM – 5 I 6 LATKI

Ćwiczenia i zabawy z literami, sylabami i wyrazami przygotowujące do nauki czytania. W trakcie tych zajęć wykorzystujemy elementy metody sylabowej i globalnego czytania.

 • RYTMIKA

Zajęcia muzyczno- ruchowe prowadzone przez absolwenta Akademii Muzycznej, muzyka instrumentalistę. Zajęcia te pomogą w kształtowaniu wrażliwości na muzykę, uczą piosenek, właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki, wydobywają niezmierzone pokłady twórczej ekspresji.

 • GOTOWANKI

Zajęcia kulinarne kształtujące nawyki zdrowego żywienia i czynności samoobsługowych. Podczas przygotowywania różnych potraw rozmawiamy o zdrowym żywieniu, sezonowości w kuchni, kuchniach świata, kulinarnych zwyczajach czy zasadach savoir-vivre’u.

 • CERAMIKA

Zajęcia ceramiczne usprawniające manualnie, rozwijające kreatywność i wyobraźnię dziecka.

 • SENSORKI

Zajęcia stymulujące zmysły, oparte na teorii Integracji Sensorycznej, będące podstawą prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania.

 • ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Ćwiczenia artykulatorów, wspomagające rozwój mowy.

 • BAJKOWANIE

Codzienne zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań itd.

 • SPRAWNA RĘKA

Zajęcia mają na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ćwiczenia przygotowujące do prawidłowego chwytu pisarskiego.