ZAJĘCIA W OWOCOWYM PUNKCIE ŻŁOBKOWYM

Zajęcia realizowane w Owocowym Punkcie Żłobkowym wspierają rozwój intelektualny oraz fizyczny dziecka. Wszystkie zajęcia i zabawy dostosowane są do przedziału wiekowego dzieci, tak aby miały one jak największy wpływ na prawidłowy rozwój Maluchów. W OPŻ realizowane są zajęcia ruchowe wykorzystujące elementy terapii sensorycznej oraz wspierające umiejętności społeczne dziecka. Zajęcia plastyczne prowadzone w naszym punkcie żłobkowym kształtują  umiejętności motoryczne dzieci, przygotowują je do nauki pisania oraz codziennych czynności sprawnościowych.

Podczas zabaw w grupie dzieci uczą się wzajemnego szacunku oraz współpracy zespołowej, co jest bardzo ważne w kolejnych etapach edukacji.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE

 • SENSORKI

Zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej stymulujące zmysły, będące podstawą prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania.

 • ŚMIESZNE MINKI

Zajęcia z logopedą, ćwiczenia artykulatorów wspomagające rozwój mowy.

 • MOZAIKOWO

Zajęcia polegające na układaniu kształtów i obrazów z mozajek. Zajęcia te rozwijają dziecięcą wyobraźnię oraz zdolności manualne.

 • ULEPIANKI

Zajęcia polegające na lepieniu z ciastoliny lub plasteliny. Wspomagają one zdolności manualne dzieci oraz pobudzają ich wyobraźnię.

 • RYTMIKA

Zajęcia umuzykalniające, kształtujące wrażliwość na muzykę. Dzieci uczą się piosenek i właściwych reakcji na bodźce muzyczne.

 • GOTOWANKI

Zajęcia, na których dzieci pomagają w przygotowywaniu posiłków, przekąsek czy przetworów. Kształtują one nawyki zdrowego żywienia oraz uczą samodzielności.

 • SPRAWNA RĘKA

Zajęcia manualne usprawniające ruchy ręką, wspomagające motorykę dziecka. Przygotowują do późniejszej nauki pisania oraz wykonywania czynności sprawnościowych w życiu codziennym.

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia ruchowe, ogólnorozwojowe, kształtujące prawidłową postawę u dzieci. Zajęcia wspomagają rozwój fizyczny dzieci oraz eliminują wady postawy.

 • BAJKOWANIE

Zajęcia relaksacyjne, podczas których dzieci słuchają bajek.

 • MAŁY INŻYNIER

Zajęcia konstrukcyjne rozwijające wyobraźnię dziecka oraz wspomagające zdolności manualne.

 • GORDONKI

Zajęcia umuzykalniające prowadzone w oparciu o teorię E.E. Gordona.

 • ZWIERZYNIEC

Cykliczne spotkania ze zwierzętami. Dzieci mają okazję do bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.

 • JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka dostosowana do wieku dziecka, polegająca na wspólnych zabawach oraz śpiewaniu w języku angielskim.